VÝZNAČNOSTI

KORNATI

KORNATIKornatské souostroví je se svou skladbou z 147 ostrovů, ostrůvků a hřebenů největší souostroví takového druhu v Jaderském moři. Na severozápadní části souostroví vystaveného otevřenému moři, jsou břehy ostrovů výjimečně strmé, což nejlépe ilustrují útesy Klobučar (vysoký 80m), Mana (výška 65m) a Rasip Veli (64m). V důsledku vápenatého složení skal, na ostrovech neexistují žádné prameny nebo potoky pitné vody. V některých proláklinách, jejichž dna jsou pokryta červenou zemí, se drží voda během téměř celého roku, zatímco se dešťová voda shromažďuje pomocí cisteren.

PLITVICKÁ JEZERA

PLITVIČKA JEZERAPlitvická jezera se skládají ze 16-ti vzájemně propojených jezer mezi vrcholem Malé kapely a pohořím Plješevica na území Liky. Soustava jezer je rozdělena na horní a dolní jezera. Horní jezera, obklopená hustými lesy a propojená četnými vodopády, leží na dolomitových skalách, zatímco dolní jezera obklopena řídkým křovím spočívají na vápenci.


KRKA

KRKAKrka je řeka, která pramení na západních úbočích Dinary a do moře se vlévá blízko Šibeniku. Na této cestě protéká přes úzké a hluboké kaňony, naráží na sklaní překážky, které zvládá překrásnými vodopády, z nichž jsou dva na horním toku vysoké 10m. Pro své krásy Krka přitahuje pozornost množství návštěvníků z celého světa, a jen roku 1990 jich bylo 400,000.


ZADAR

ZADARZadar je historické město Chorvatska staré tři tisíce let. Zadar je střediskem regionu v němž se spojuje sever s jihem Chorvatska. Zadar je město bohaté duchovní i materiální kultury, ale i turistické tradice a turistické identity stvořené v současnosti.

PAKLENICA

PAKLENICA Mezi nejvyšším vrcholem Velebitu (Vaganski vrh, 1758 m) a pobřežím Jaderského moře, na ploše 95 km 2 , se rozkládá Národní park Paklenica. Nejatraktivnější ráz mu dávají monumentální kaňony Veliké a Malé Paklenice, jejichž strmé srázy vysoké i přes 400m, učinily Paklenicu světově známým alpinistickým místem.

SEVERNÍ VELEBIT

SJEVERNI VELEBITNárodní park Severní Velebit je prohlášen 09.06. roku 1999. Území je prohlášeno národním parkem pro výraznou různorodost krasových fenoménů, bohatství fauny a flóry a výjimečných přírodních krás na relativně malém prostoru. Plocha parku činí 109 km 2 , a uvnitř něj se nachází přísně chráněná rezervace Hajdučki a Rožanski kukovi, která představuje specifický geomorfologický fenomén na němž je dodnes objeveno více než 150 jeskyní, z nichž je nejznámější Lukina jama, jedna z nejhlubších na světě vůbec, objevena roku 1999.

VRANSKO JEZERO

VRANSKO JEZEROPark má rozlohu 57 km 2, a největší část 30,2 km 2 se vztahuje na Vransko jezero rozkládající se ve směru severozápad- jihovýchod a táhnoucí se paralelně s mořským pobřežím, od kterého je místy vzdáleno méně než kilometr. Pro svou polohu a charakteristiky je specifické nejen v Chorvatsku ale i na širším evropském prostoru. Ono je vlastně krasovým polem,vyplněným vodou a představuje skrytou proláklinu.

© 2014 Paradigma d.o.o. | HTML | CSS
Zadnja izmjena: 10.12.2017.
Croatia Slike Click for Zadar, Croatia Forecast